یادتان باشد که به شعر

به آواز، به لیلاهایتان

به رویاهایتان

پشت نکنید


فرزاد کمانگر


+امروز یه روز معمولیہ... البته اونقدی هم که شما فکر می‌کنین معمولی نیس، اونقدی معمولیه که حتی نمیتونین فکرشُ بکنین!! 

+🎬 انیمیشن چگونه اژدهای خود را تربیت کنیمُ پیشنهاد مینُمایم ببینید :) مثل اکثر انیمیشنای آمریکایی یحتمل ازش لذت میبرین ^_^

+تمرین امروز اینه که از این روزِ بی‌نهایت معمولی یه روز خاص بسازم و توو تقویمم ثبتش کنم و هر سال یادش بیفتم! [آیکن یا خدااا]

+خدایا شکــــــــــــــرت :)