امتحاناتمان تمامید و ما تمام تعطیلات میانترم را در حال نثار فحش به روح اساتید محترم و محترمه در گروه تلگراممان بودیم...

البت بی‌انصافی‌ست که نگوییم بعد از امتحاناتمان دو روزی را فوق‌العاده گذراندیم ^_^ 
این هم سندش ㄟ(ツ)ㄏ 

دربند با سپیده جانم

+فوتوبای سپیده‌جاااانم ♥ 
__دربند
+روز دوم هم سمینار دکتر ازمندیان به همراه عمه جانم و سه نفر دیگر که به دعوت بنده انجا بودند و از بودنشان بسی خوشنود بودیم و خودشان هم همینطور :) 
+خدایا شکرت