و به راستی رسالت تو در زندگی چیست؟! 

از ده سال پیش که کتاب کیمیاگرِ کوئلیو رو خوندم تا حالا این سوال توو ذهنم شکل گرفته و بی جواب مونده! 

ولی مطمئنن رسالتم، زندگی واسه حرف مردم و پرهیزکردن از خودم به خاطر سلایق بقیه و مسائل خاله زنکی و خوردن و خوابیدن و اینا... نیس! 

ازونجایی که اینجانب بسی میدوستم هر از چند گاهی خویشتن را با سوالاتی به چالش بکشانم، این گاه، این سوال ذهن حقیر را چالیده نمود! 


+در خلال وبگردی‌هامان دخترکی از چاقی در ماه رمضان مینالید و خودش را برای بعد ماه رمضان به چالش لاغری دعوت کرده بود! بسی خوشمان آمد! انشالله که نایل آمده باشد براین چالش! :دی

+جدی رنگ سوالم اون بالا مشکیه؟ :|

+خدایا شکــــــــــــــرت :)