در این خانه‌ی تازه، روزمرگی‌ها، خوشی‌ها و دردها، خوانده‌ها و ناخوانده‌ها، دیده‌ها و نادیده‌ها، شنیده‌ها و ناشنیده‌هایم را با شما دوستانِ جان شریک خواهم شد :)

دوست باشیم ✌

                                 امضا:

                                          پرواز ツ

                                          زنی که نخواست یک نقاب باشد.