بنام خدا بنام هدف
تاریخ ۲۱/شهریور/انفجار۱۳۹
دیروز سر از یه اجتماعی دراوردم پر از انرژی مثبت! هدفمند و متعهد!
وختی اومدم خونه باید انرژیم بیشتر میشد اما حس میکردم کااااملا تخلیه شدم در حدی که وایساده خوابم میبرد!!! شایدم این نشان از آرامش و اطمینانی باشه که بدست آوردم :)
بگذریم امروز شروع یه هفته‌ی دیگه‌س!
یه هفته‌‌ی عاااااالی دیگه! ایمان دارم که همینطوره‍

+این هفته باید دو برابر هفته‌ی قبلش کش بیاد و من چهاربرابر زندگی کنم!
+خدایا شکــــــــــــــرت :)