فیبی: فقط بگو موهاشُ بو کردی یا نه؟ 

راس: موهاشُ بو کرده باشم؟ مثلا اگه بو کرده باشم چی؟! 

فیبی: نود درصد فرومون‌های یه زن از سرش خارج میشه‍ ، واسه‍ همینه زنها کوتاهترن، که وقتی مردا بغلشون میکنن، عاشقشون بشن 😍

[Feriends]


+مخاطبْ خاص

+وختی نصف شبی سریال تماشا کردنت میاید! 

+خدایا شکــــــــــــــرت :)