چارلی چاپلین میگه‍

یک روز بدون خنده

روزیست که به هدر رفته! 


+بخـــند :))

+شهریورتون پر از معجزه‌ی لبخند ^_^

+خدایا شکــــــــــــــرت :)