خوبیِ بیان اینہ که حداقل فلن خیالت راحتہ که هر وخت واردش میشی همه چی مرتبه و سر جای خودشہ!
از برچسبای زردرنگ و یادآوری امور شخصیشم خعلی راضی‌ام! ^_^
امکانات درج عکسشو هم پسندیدم :)
ولی انتظار نداشتم هیچی آیکُن نداشته‍ باشه‌آ >_<
ضمنا هیچ خوشمم نیومد وختی میخوام رنگ قلممُ انتخاب کنم روو اسم رنگش کلیک کنم -_-

+بسی میدوستم نظر بقیہ کاربراروـَم راجع به نقل مکان به خونه‌ی مجازی جدیدشون بدونم :)
+خدایا شکــــــــــــــرت :)